T.Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 Thông tin liên hệ
 
 
TRA CỨU HÓA ĐƠN
Tài khoản
Mật khẩu
Mã Xác nhận
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)