T.Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024 Thông tin liên hệ
 
 
VĂN BẢN PHÁP LÝ NGÀNH CẤP NƯỚC

Số, ký hiệu Ngày phát hành Tên văn bản 117/207/NĐ-CP 11/07/2007Nghị định của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.01/2008/TT-BXD 02/01/2008Thông tư của Bộ Xây dụng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/207/NĐ-CP ngày ... Chi tiết

THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)