C.Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021 Thông tin liên hệ
 
 
VĂN BẢN PHÁP LÝ NGÀNH CẤP NƯỚC

Ngày phát hành Tên văn bản 11/07/2007 Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 02/01/2008 Thông tư số 01/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dụng của Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và ... Chi tiết

THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)