T.Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023 Thông tin liên hệ
 
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)