T.Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024 Thông tin liên hệ
 
 
CHUYỂN ĐỔI SỐ - LỢI ÍCH MANG LẠI TRONG LĨNH VỰC CẤP NƯỚC

... Chi tiết
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, được sự thống nhất giữa chính quyền và Công đoàn cơ sở, Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 tiến hành Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024.Hội nghị ... Chi tiết
Công ty CP cấp nước Cần Thơ 2 nâng cao chất lượng nước sinh hoạt phục vụ người dân

... Chi tiết
NHÀ MÁY NƯỚC CẦN THƠ 2: HÀNH TRÌNH 20 NĂM VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tính đến ngày 30/4/2018, Nhà máy nước Cần Thơ 2 (NMNCT2) đã vận hành liên tục 20 năm! NMNCT2 với công suất ban đầu 40.000 m3/ngày được xây dựng từ nguồn vốn ODA của chính phủ Pháp. Công trình do Sở Xây dựng Cần Thơ làm chủ đầu tư; Công ty Degremont ... Chi tiết
KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngày 29/12/2015, Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (CANTHO2WASUCO) đã tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Kết quả như sau: 1. Ông Lê Quốc phục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp ... Chi tiết

12
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)