T.Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024 Thông tin liên hệ
 
 
Thủ tục lắp đặt nước

1. Điều kiện:- Địa điểm đăng ký trong vùng phục vụ cấp nước do Công ty quản lý;- Có nhà ở, sinh hoạt tại điểm đăng ký;- Địa điểm đăng ký không thuộc diện quy hoạch, giải tỏa.- Trường hợp thuê mặt bằng phải có sự đồng thuận của chủ nhà, đất.2. Đăng ký: - ... Chi tiết

THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)