T.Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024 Thông tin liên hệ
 
 
THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BTC

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BTC... Chi tiết
Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm

(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả sẽ được ưu đãi về vay vốn; miễn, giảm thuế.5 hoạt động được ưu đãiTheo Nghị định trên, các hoạt ... Chi tiết

THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)