T.Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024 Thông tin liên hệ
 
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2023

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC- GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC... Chi tiết
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2024 - 2029)

XEM TẬP TIN ĐÍNH KÈM:Nghị quyết bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 nhiệm kỳ III (2024 - 2029)... Chi tiết
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÁC CHỨC DANH: CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

TẬP TIN ĐÍNH KÈMQuyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phẩn Cấp nước Cần Thơ 2Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phẩn Cấp nước Cần Thơ 2... Chi tiết
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 05/4/2024 tại Hội trường Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 đã diễn ra Đại hội thường niên Đại hội đồng cổ đông CANTHO2WASUCO năm 2024. Có 09 cổ đông, bao gồm các cổ đông được ủy quyền, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 11.765.613 cổ phần, chiếm ... Chi tiết
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- BÁO CÁO TÀI CHÍNH- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG... Chi tiết

1234567891011...Sau»
Các chuyên mục khác:
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)