STT TÊN ĐƠN VỊĐỊA CHỈ
 ĐIỆN THOẠI
 1 Chi nhánh Cấp nước Số 2 9 Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (0292) 3811572
 2 Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy 205 Bùi Hữu Nghĩa , phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ (0292) 3883744
...
...
...
...