T.Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021 Thông tin liên hệ
 
 
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2 (THÁNG 5-2019)

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2... Chi tiết
CƠ CẤU TỔ CHỨC CANTHO2WASUCO

... Chi tiết
CANTHO2WASUCO: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (CANTHO2WASUCO) là Công ty TNHH MTV Cấp nước Số 2. Ngày 01 tháng 7 năm 2010, Công ty TNHH MTV Cấp nước Số 2 chính thức đi vào hoạt động và là Công ty thành viên của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ. ... Chi tiết
Giới thiệu công ty

TÊN CÔNG TY - Viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2 - Viết bằng tiếng Anh: CANTHO 2 WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: CANTHO2WASUCO - CNCT2(trụ sở chính) THÔNG TIN LIÊN HỆ - Địa chỉ: 366C Cách Mạng Tháng Tám, ... Chi tiết

THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)