T.Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024 Thông tin liên hệ
 
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2 (THÁNG 4-2022)

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2... Chi tiết
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2 (THÁNG 4-2022)

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2... Chi tiết
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2 (THÁNG 6-2021)

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2... Chi tiết
CƠ CẤU TỔ CHỨC CANTHO2WASUCO

... Chi tiết
CANTHO2WASUCO: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (CANTHO2WASUCO) là Công ty TNHH MTV Cấp nước Số 2. Ngày 01 tháng 7 năm 2010, Công ty TNHH MTV Cấp nước Số 2 chính thức đi vào hoạt động và là Công ty thành viên của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ. ... Chi tiết

12
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)