C.Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021 Thông tin liên hệ
 
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2 (THÁNG 6-2021)

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2... Chi tiết
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2 (THÁNG 6-2021)

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2... Chi tiết
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2 (THÁNG 6-2021)

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2... Chi tiết
CƠ CẤU TỔ CHỨC CANTHO2WASUCO

... Chi tiết
CANTHO2WASUCO: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (CANTHO2WASUCO) là Công ty TNHH MTV Cấp nước Số 2. Ngày 01 tháng 7 năm 2010, Công ty TNHH MTV Cấp nước Số 2 chính thức đi vào hoạt động và là Công ty thành viên của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ. ... Chi tiết

12
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)