T.Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024 Thông tin liên hệ
 
 
Vùng phục vụ cấp nước

● Nguyên tắc phân vùng: Phân vùng chủ yếu theo sông rạch, một ít theo địa bàn phường có tính đến công tác phân vùng tách mạng quản lý ống cấp nước. ● Vùng phục vụ cấp nước do Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 chịu trách nhiệm gồm 03 phường Thới Bình, Cái Khế ... Chi tiết

THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)