T.Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024 Thông tin liên hệ
 
 
BIỂU GIÁ NƯỚC SẠCH (Áp dụng từ tháng 02/2024)

Thực hiện theo quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của UBND thành phố Cần Thơ STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt Giá tiêu thụ nước sạch(đồng/m3)Từ ngày 01/02/2024 1 Khu vực đô thị Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ ... Chi tiết
BIỂU GIÁ NƯỚC SẠCH (Áp dụng từ tháng 3/2019)

Thực hiện theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2019 của UBND thành phố Cần Thơ Nhóm Đối tượng sử dụng Đơn giá(đồng/m3) 1 Hộ nghèo có sổ 4.000 2 Hộ sinh hoạt khác:- Mức 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng)- Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng)- Từ ... Chi tiết
BIỂU GIÁ NƯỚC SẠCH (Áp dụng từ tháng 4/ 2013)

Thực hiện theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ Nhóm Đối tượng sử dụng Đơn giá(đồng/m3) 1 Hộ nghèo có sổ 4.000 2 Hộ dân cư và nước sử dụng công cộng. Áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Có 4 mức tính tùy trường ... Chi tiết

THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)