T.Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023 Thông tin liên hệ
 
 
BIỂU GIÁ NƯỚC SẠCH (Áp dụng từ tháng 3/2019)

Thực hiện theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2019 của UBND thành phố Cần Thơ Nhóm Đối tượng sử dụng Đơn giá(đồng/m3) 1 Hộ nghèo có sổ 4.000 2 Hộ sinh hoạt khác:- Mức 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng)- Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng)- Từ ... Chi tiết
BIỂU GIÁ NƯỚC SẠCH (Áp dụng từ tháng 4/ 2013)

Thực hiện theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ Nhóm Đối tượng sử dụng Đơn giá(đồng/m3) 1 Hộ nghèo có sổ 4.000 2 Hộ dân cư và nước sử dụng công cộng. Áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Có 4 mức tính tùy trường ... Chi tiết

THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)