Thực hiện theo quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của UBND thành phố Cần Thơ

STT

Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt

Giá tiêu thụ nước sạch

(đồng/m3)

Từ ngày 01/02/2024

1

Khu vực đô thị

Nhóm 1

Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ

5.640

Hộ dân cư

9.020

Nhóm 2

Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận).

11.170

Nhóm 3

Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất

12.400

Nhóm 4

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ

15.580

2

Khu vực nông thôn

Nhóm 1

Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ

4.820

Hộ dân cư

8.240

Nhóm 2

Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận).

9.310

Nhóm 3

Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất

9.930

Nhóm 4

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ

11.520


(Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và tiền dịch vụ môi trường rừng)