T.Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024 Thông tin liên hệ
 
 
THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BTC

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BTC... Chi tiết
Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm

(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả sẽ được ưu đãi về vay vốn; miễn, giảm thuế.5 hoạt động được ưu đãiTheo Nghị định trên, các hoạt ... Chi tiết
Quy hoạch cấp nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 19 tháng 01 năm 2015, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Một số chỉ tiêu quan trọng liên quan đến Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 được ... Chi tiết
Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cấp nước an toàn TPCT

Ngày 16 tháng 10 năm 2014, UBND TPCT ký Quyết định số 3000/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn TPCT. Nội dung Quyết định nêu rõ nguyên tắc làm việc, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phân công trách ... Chi tiết

THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)