● Nguyên tắc phân vùng: Phân vùng chủ yếu theo sông rạch, một ít theo địa bàn phường có tính đến công tác phân vùng tách mạng quản lý ống cấp nước.
         ● Vùng phục vụ cấp nước do Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 chịu trách nhiệm gồm 03 phường Thới Bình, Cái Khế và An Hòa thuộc quận Ninh Kiều; các phường An Thới, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Trà An, Long Hòa, Long Tuyền thuộc quận Bình Thủy (tính đến tháng 01/2015)

1. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SỐ 2: 

         Thực hiện các dịch vụ cấp nước tại các phường Thới Bình, Cái Khế, An Hòa (quận Ninh Kiều); các phường An Thới, Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) 
          - Phần giáp ranh giữa Chi nhánh Cấp nước Số 2 và Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy được xác định theo sông Bình Thủy.
         - Rạch Cái Khế (cầu Cái Khế, cầu Nhị Kiều, cầu Rạch Ngỗng 1, cầu Rạch Ngỗng 2) là điểm giáp ranh giữa Chi nhánh Cấp nước Số 1, Chi nhánh Cấp nước An Bình (Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ) và Chi nhánh Cấp nước Số 2 (Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2).
          - Thông tin liên hệ:
           + Địa chỉ: 9 Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
           + Điện thoại: (0292) 3811572

cn2.jpeg

 2. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌNH THỦY

          Thực hiện các dịch vụ cấp nước tại các phường Bình Thủy, Trà An, Long Hòa và Long Tuyền (quận Bình Thủy) 
          -  Giáp ranh giữa Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy và Công ty CP Cấp nước Trà Nóc được xác định  theo sông Trà Nóc
          -  Giáp ranh giữa Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy và Chi nhánh Cấp nước Bông Vang (Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ) là Rạch Nhum
         -  Giáp ranh giữa Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy và Chi nhánh Cấp nước An Bình (Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ)  được xác định theo rạch Bà Bộ và rạch Bà Chủ Kiểu. 
          - Thông tin liên hệ:
            + Địa chỉ: 205 Bùi Hữu Nghĩa , phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
            + Điện thoại: (0292) 3883744

cnbt.jpeg