1. Điều kiện:
- Địa điểm đăng ký trong vùng phục vụ cấp nước do Công ty quản lý;
- Có nhà ở, sinh hoạt tại điểm đăng ký;
- Địa điểm đăng ký không thuộc diện quy hoạch, giải tỏa.
- Trường hợp thuê mặt bằng phải có sự đồng thuận của chủ nhà, đất.
2. Đăng ký:
- Hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký sử dụng nước sạch (Mẫu 1: QT-LĐĐH), Công ty cấp Phiếu miễn phí hoặc khách hàng có thể download Phiếu đăng ký sử dụng nước sạch hoặc Đăng ký trực tiếp tại đây
+ Sơ đồ vị trí nhà (vẽ mặt sau phiếu đăng ký);
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc một trong các giấy tờ có thể chứng minh sở hữu nhà hoặc đất (nếu có);
+ Bản sao hộ khẩu (nếu có để đăng ký định mức giá nước).
- Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng chi nhánh cấp nước – nơi quản lý vùng phục vụ cấp nước.  
- Ngoài ra, khách hàng có thể đăng ký với chi nhánh qua điện thoại.
+ Chi nhánh Cấp nước Số 2: (0292) 3811572
+ Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy: (0292) 3883744
3. Giải quyết hồ sơ :
- Thời gian dự kiến giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc
- Trường hợp có trở ngại về giấy phép:
+ Công ty xin giấy phép đào lộ nhựa (vỉa hè) các tuyến đường.
+ Khách hàng xin phép đào đường hẻm, cắt Tê ống…

(Nguồn: Quy trình giải quyết hồ sơ đăng ký sử dụng nước của CPCN2)