Tiếp cận với nước uống an toàn là một nhu cầu cơ bản và thiết yếu với cuộc sống con người. Theo Thông tư 08/2012/TT-BXD thì cấp nước an toàn là việc cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định. Vấn đề rất rõ ràng nhưng nếu chỉ có những cố gắng từ phía công ty cấp nước là chưa đủ, vì trên thực tế còn rất nhiều yếu tố tác động từ việc quản lý lưu vực, nguồn nước cho đến mạng lưới phân phối nước.
1.jpg
Đảm bảo cấp nước an toàn đã được quy định rõ tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Ngày 16/10/2014, thành phố Cần Thơ đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn để chỉ đạo, điều phối giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn (KCA); chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc bảo vệ, phòng ngừa các nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, áp lực nước, khu vực bảo vệ nguồn nước, thất thoát nước; chỉ đạo việc xử lý kịp thời các sự cố, các vi phạm đối với nguồn nước và các công trình khác của hệ thống cấp nước; huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ, các chương trình dự án trong KCA; chỉ đạo việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm, an toàn.
2.jpg
Sức khỏe cộng đồng phải là trên hết. Muốn thực hiện thành công KCA thì ngoài những nỗ lực chủ yếu từ nội bộ ngành cấp nước, cần có sự chung tay góp sức của chính quyền đô thị các cấp, các sở ngành chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông và sự ủng hộ của người dân. Vì những lý do trên, Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 đã chọn cho mình khẩu hiệu:
Chung tay vững bước, cấp nước an toàn.