1.jpg

Hưởng ứng “Ngày hội Sắc đỏ đoàn viên Công đoàn” của Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ, sáng ngày 04/5/2024 Đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 đã tham gia hiến máu nhân đạo tại Khách sạn Công Đoàn Cần Thơ.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, một hành động cao cả thể hiện lòng nhân ái và là tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, mang ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng và bản thân người hiến máu. Mỗi người hãy nâng cao ý thức, tham gia hiến máu thường xuyên để
góp phần cứu sống người và xây dựng xã hội văn minh, nhân ái.

Một số hình ảnh tại Ngày Hội Sắc đỏ đoàn viên Công đoàn:

2.jpg
Bà Mai Thị Kim Quyên – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Bình Thủy,
chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn viên Công đoàn Công ty CPCN Cần Thơ 2

tham gia hiến máu tình nguyện ngày 4/5/2024.

3.jpg
Ông Ngô Hoàng Hận – PGĐ CNCN Bình Thủy,

UV BCH Công Đoàn Cty CPCN Cần Thơ 2
tại Ngày hội Sắc đỏ đoàn viên Công đoàn

4.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Cương – nhân viên phòng Kế toán Cty CPCN Cần Thơ 2
tại Ngày hội Sắc đỏ đoàn viên Công đoàn

5.jpg
Ông Ngô Phước Hữu – nhân viên phòng Pháp chế, Cty CPCN Cần Thơ 2
tại Ngày hội Sắc đỏ đoàn viên Công đoàn

6.jpg

Ông Lê Hồ Ngọc Mai – nhân viên CNCN Số 2, Cty CPCN Cần Thơ 2
tại Ngày hội Sắc đỏ đoàn viên Công đoàn

Tác giả: Hoàng Hận