Việc sử dụng hợp đồng điện tử đang dần được phổ biến ở nhiều nơi nhiều lĩnh vực, bởi tính thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí, minh bạch, an toàn và bảo mật cho các bên tham gia.

Vì lý do đó, từ ngày 01/9/2023 - 30/9/2023 Công ty Cô phần Cấp nước Cần Thơ 2 sẽ sử dụng song hành hợp đồng điện tử và hợp đồng giấy. Kể từ ngày 01/10/2023 sử dụng hình thức ký Hợp đồng điện tử thay thế Hợp đồng giấy khi ký kết hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt.

Dưới đây là hướng dẫn
A.jpg
Quý khách hàng có thắc mắc gì thêm, vui lòng liên hệ Tổng đài:
- Hotline: 1800 556 844
- Chi nhánh Cấp nước Số 2: 02923 811 572
- Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy: 02923 883 744