Thực hiện theo công văn 240/UBND-KT ngày 19 tháng 01 năm 2023 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Nay Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 xin thông báo đến quý khách hàng về việc thay đổi cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt như sau: phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt sẽ được tính bằng 10% giá bán trên 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt sẽ được áp dụng từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 2/2023.