T.Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 Thông tin liên hệ
 
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN CỦA CỔ ĐÔNG CTY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2

... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V TẠM CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC- GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V CỔ ĐÔNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- [PDF] GIẤY ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG- [DOCX] GIẤY ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG... Chi tiết

123456789
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)