T.Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023 Thông tin liên hệ
 
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2021

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC- GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC... Chi tiết
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- BÁO CÁO TÀI CHÍNH- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ- MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ... Chi tiết
THÔNG BÁO V.V ĐẤU NỐI TUYẾN ỐNG D.315 HDPE ĐƯỜNG TRẦN PHÚ

- FILE ĐÍNH KÈM... Chi tiết
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

1. Ủy nhiệm thu qua ngân hàng- Ngân hàng Agribank (tải mẫu tại đây)- Ngân hàng Sacombank (tải mẫu tại đây)- Ngân hàng BIDV (tải mẫu tại đây)- Ngân hàng Vietcombank (tải mẫu tại đây) - Ngân hàng Vietinbank (tải mẫu tại đây)- Ngân hàng MB (tải mẫu tại ... Chi tiết

1234567891011...Sau»
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)