T.Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023 Thông tin liên hệ
 
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2022

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC- GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC... Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT

Việc sử dụng hợp đồng điện tử đang dần được phổ biến ở nhiều nơi nhiều lĩnh vực, bởi tính thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí, minh bạch, an toàn và bảo mật cho các bên tham gia.Vì lý do đó, từ ngày 01/9/2023 - 30/9/2023 Công ty Cô phần Cấp nước ... Chi tiết
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- BÁO CÁO TÀI CHÍNH- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG... Chi tiết
THÔNG BÁO VV ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ- MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI CÁCH TÍNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện theo công văn 240/UBND-KT ngày 19 tháng 01 năm 2023 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Nay Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 xin thông báo đến quý khách hàng về việc thay đổi cách tính ... Chi tiết

1234567891011...Sau»
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)