TÊN CÔNG TY
   - Viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2
   - Viết bằng tiếng Anh: CANTHO 2 WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
   - Tên Công ty viết tắt: CANTHO2WASUCO - CNCT2

CapNuocCanTho_2.jpg
(trụ sở chính)
THÔNG TIN LIÊN HỆ
   - Địa chỉ: 366C Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
   - Điện thoại: (0292) 3881690 Fax: (0292) 3881690
   - Website: http:\\capnuoccantho2.com.vn 
   - Email: ctycapnuoccantho2@gmail.com         
   - Mã số thuế: 1801116600
   - Tài khoản: 118000055257 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  
   - Công ty cổ phần.
      Đến thời điểm ngày 19/4/2018, cơ cấu vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 như sau:
         + Vốn nhà nước: 49%;
         + Vốn cổ đông: 51%.
   - Người đại diện theo pháp luật: 
         + Họ và tên: Lê Quốc Phục
            Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
         + Họ và tên: Trần Thanh Phong
            Chức danh: Giám đốc

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
   - Khai thác, xử lý và cung cấp nước 
     (Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh, cung cấp nước sinh hoạt)./.