image001.jpg

           Tiền thân của Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (CANTHO2WASUCO) là Công ty TNHH MTV Cấp nước Số 2. Ngày 01 tháng 7 năm 2010, Công ty TNHH MTV Cấp nước Số 2 chính thức đi vào hoạt động và là Công ty thành viên của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ.    
           Từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, Công ty TNHH MTV Cấp nước Số 2 chuyển đổi thành công ty cổ phần. Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 là Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trong đó, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ và cổ đông bên ngoài sở hữu 25%. 
           Trong các năm 2017 và 2018, Công ty đã 02 lần thực hiện thoái vốn cổ phần của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đầu tư tại Công ty thông qua đấu giá. Đến thời điểm ngày 19/4/2018, cơ cấu vốn tại CANTHO2WASUCO như sau:
           - Vốn nhà nước: 49%;
           - Vốn cổ đông: 51%. 
           Vùng phục vụ cấp nước do CANTHO2WASUCO chịu trách nhiệm gồm:
           - 03 phường thuộc quận Ninh Kiều: Thới Bình, Cái Khế, An Hòa.
        - 06 phường thuộc quận Bình Thủy gồm: An Thới, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Trà An, Long Hòa, Long Tuyền.
           - Một phần huyện Phong Điền.
           Năng lực sản xuất nước sạch theo thiết kế là 52.500m3/ngày; tổng lượng nước khai thác đạt 84% công suất. Tính đến T.6/2018, Công ty có trên 42.000 khách hàng; tỷ lệ bao phủ cấp nước đạt 95%; tỷ lệ nước thất thoát <22%. Công ty đang thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ nước thất thoát giảm còn 18-20% theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày ngày 19/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
           Xã hội càng phát triển, đô thị hóa càng nhanh thì nhu cầu sử dụng nước sạch càng tăng. Ý thức được điều đó, toàn thể cán bộ công nhân viên lao động CANTHO2WASUCO không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, đoàn kết, chung sức xây dựng Công ty nói riêng và ngành cấp nước Cần Thơ nói chung ngày càng phát triển vững mạnh./.