1.jpg

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, được sự thống nhất giữa chính quyền và Công đoàn cơ sở, Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 tiến hành Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024.

Hội nghị với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty, Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ sở Công ty, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty và hơn 80 đại diện Công nhân viên lao động tại cơ sở cùng về dự.

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023, Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2024. Bên cạnh đó Đoàn Chủ tịch cũng đã trình bày, giải đáp các thắc mắc, ý kiến của người lao động tại các đơn vị Cơ sở gửi về và ý kiến của người lao động tại Hội nghị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị người lao động năm 2024:

2.jpg
Quan cảnh Hội nghị

3.jpg
Đoàn chủ tịch và Thư ký Hội nghị

4.jpg
Ông Phạm Đình Huấn – Phó Giám đốc công ty
thông qua Báo cáo Nghị quyết năm 2023 và dự thảo Nghị quyết năm 2024

5.jpg
Ông Nguyễn Chí Hiếu – Trưởng phòng Tổ chức Hành
thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến người lao động tại Cơ sở

6.jpg
Ông Lưu Quốc Hưng – Giám đốc Chi nhánh cấp nước số 2
đóng góp ý kiến cho các văn bản tại Hội nghị

7.jpg
Ông Tống Thanh Ngân – Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước số 2
trình bày ý kiến tại Hội nghị

8.jpg
Ông Trần Thanh Phong – Giám đốc Công ty
giải đáp những thắc mắc của người lao động tại Hội nghị

9.jpg
Bà Nguyễn Mỹ An – Thư ký Hội nghị
Thông qua nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2024

10.jpg
Ông Lê Quốc Phục Chủ tịch HĐQT – Bí thư Đảng bộ Công ty
tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

11.jpg
Ông Trần Thanh Phong – Giám đốc công ty
thay mặt đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến lãnh đạo cấp trên

Tác giả: Trí Tín