Căn cứ vào Hướng dẫn số 09-HD/ĐTN ngày 22 tháng 02 năm 2024 của BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2027”. Vừa qua các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 đã tiến hành tổ chức Đại hội chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2024-2027. Các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 bao gồm:

1. Chi đoàn Chi nhánh Cấp nước Số 2.
2. Chi đoàn Văn phòng Công ty.
3. Chi đoàn Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy.
4. Chi đoàn Nhà máy nước Cần Thơ 2.

Đại hội báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2022-2024 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027, bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Báo cáo nhấn mạnh: Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, lý luận chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cho đoàn viên luôn là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong hoạt động của Chi đoàn; các phong trào phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên luôn thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và đặc biệt công tác xây dựng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền luôn được chú trọng. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2027.

Với tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm, các đồng chí đoàn viên đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến cho Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022–2024 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024–2027.

Chi đoàn Văn phòng Công ty cũng đã bầu BCH mới nhiệm kỳ 2024-2027 gồm 3 đồng chí:
- Đ/c Trần Tuấn Đạt – Bí Thư
- Đ/c Lại Ngọc Hoàng Phi – Phó Bí Thư
- Đ/c Đỗ Đăng Khoa - Ủy Viên

Trong thời gian tới, các Chi đoàn trong Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và phong trào thanh niên; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện quan trọng của Công ty.

Một số hình ảnh tại đại hội:

1.jpg
Đại hội Chi đoàn Chi nhánh Cấp nước Số 2.

2.jpg
Đại hội Chi đoàn Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy.

4.jpg
Đại hội Chi đoàn Văn phòng Công ty.
3.jpg
Đại biểu Chi đoàn Văn phòng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

5.jpg
Đ/c Nguyễn Thái Bình – Bí thư đoàn cơ sở Công ty trao tặng hoa cho BCH chi đoàn Văn phòng nhiệm kỳ mới.

Tác giả: Hoàng Phi